Posilovací šestinohá židle, cvičící postel a cvičící obuv

Posilovací šestinohá židle

                   

Posilovací šestinohá židle

 

POSILOVACÍ ŠESTINOHÁ ŽIDLE  (chráněna patentem) a CVIČÍCÍ OBUV

 

Při pravidelném cvičení na této židli se posilují a zpevňují svaly lýtek, stehen, třísla, svaly hýžďové, zádové, krční, břišní i bránice. Cvičením dochází k okysličení a prokrvení svalstva, zvýšení aktivity lymfatického i cévního systému. Positivní působení pocítí i pacienti s onemocněním dýchacích cest včetně kuřáků, dojde k posílení imunitního systému a zkrátí se doba rekonvalescence po nemoci.


Návod na cvičení:

Posilovací židli si postavte směrem ke stěně v takové vzdálenosti, abyste při usednutí na ni a zvednutí pravé dolní končetiny měli pokrčenou nohu v koleni opřenou chodidlem o stěnu. Levá noha leží na podlaze. Pohodlně se opřete o opěradlo židle, nadechněte se a nohu s výdechem pomalu z pokrčení narovnávejte a váhu na chodidle přenášejte od palce přes plosku k patě. Ucítíte zpevnění svalů lýtka, stehna, hýždě, zad až po krční páteř. Nepospíchejte a toto cvičení opakujte asi 20x. Poté nohy vyměňte a toto cvičení proveďte stejným způsobem i s druhou nohou. Celé cvičení potrvá pouze 2 minuty!


Cvičení na posilovací šestinohé židli doporučujeme všem osobám se sedavým zaměstnaním, kteří trpí nedostakem pohybu i starším lidem s omezením pohybu. Cvičení na židli je vhodné i pro imobilní osoby upoutané na invalidním vozíku, kteří mohou cvičit za asistence fyzioterapeuta či rodinného příslušníka.


Zpočátku doporučujeme cvičení na posílení svalů provádět pouze 1 minutu vsedě na židli (asi 20x) každou dolní končetinu. Nepřežeňte to, ať nedojde k namožení svalů! Po 3 týdnech můžete postupně prodlužovat cvičení z 1 minuty až na 5 minut.

 

Důležité upozornění!

Cvičení je nutné provádět v otevřené biomechanické obuvi J HANÁK R®, nebo ve cvičící obuvi, aby palec pracoval jako páka a aktivoval svaly nártu a šlachy chodidla oboustranně až ke kolenu, tím dochází ke zpevnění svalstva kolene, stehna í svalu hýžďového.