V termínu od 6.7.2020 do 12.7.2020 bude provozovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

 
 
 
 

VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI
BOTY J HANÁK R, s.r.o., 
autora a zároveň i výrobce patentované biomechanické obuvi s biomechanickou aktivní stélkou.

 

Výrobky zobrazené v katalogu je možné zakoupit nebo objednat u prodejců uvedených v prodejních místech, nebo přímo u výrobce prostřednictvím e-mailu: botyhanak@email.cz, případně telefonicky na čísle 607 531 051.  Výrobky zasíláme Českou poštou.    

 

 Můžete nás také navštívit v provozovně ve Snovídkách v pracovní dny 

od 8,00 do 11,30     a      od 12,00 do 16,00 hodin 

 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................
 PRÁVO  VÍKEND   13. dubna 2018

Obuv pro kosmonauty do orbitální stanice

 

Postupným výzkumem jsme dospěli k možnosti využití biomechanické obuvi pro kosmonauty. Vycházíme z fyzikálních zákonů, kdy na mechaniku nepůsobí gravitace. Konstrukce boty je mechanická, při nazutí obuvi se stává biomechanickou. Obuv se skládá z pružin působících v různém tahu v souladu s biomechanikou těla. Šipky na obrázku č. 2 ukazují jednotlivé tahy při nazutí obuvi. Tím aktivujeme chodidlo nohy a vytváříme svalovou hmotu těla, která je důležitá pro prokrvení a prokysličení všech orgánů těla. Posilujeme funkci lymfatického systému. Vytváření svalové hmoty má vliv na pravou a levou hemisféru, koordinující přesný pohyb. Vydáváme málo energie přes dvojitou páku prvního článku palce, získáváme větší energii těla. (obr. 1, 2)

Součástí obuvi je stélka (obr. 3), nášlapová část stélky je přizpůsobena anatomii chodidla a má jamku palcového kloubu. Spodní část stélky je zrcadlová.

 

Obuv do skafandru

Obuv do skafandru je stejná jako obuv do orbitální stanice s tím rozdílem, že má mechanický dílec v nártu obuvi (pozice 2)

 

 

Absence pohybu (chůze, běh, stoj) způsobuje atrofii svalů a s tím spojené komplikace a délku rekonvalescence.

Tyto procesy jsou symptomatické rovněž pro oblast vesmírného výzkumu, respektive pro astronauty pobývající v orbitální stanici

Studie dokládající vliv inaktivity na pohybový aparát a efekt následné rekonvalescence při využití různých koncepcí „tréninku“ dokazují, že je možné efektivně zkracovat délku rekonvalescence a tím urychlit návrat do běžného života.

Jedním z nástrojů, který by mohl významně přispět k urychlení rekonvalescence, je  biomechanická obuv, s biomechnaickou aktivní stélkou, kterou vyvinula firma Boty J HANÁK R, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

Text byl schválen na odborném semináři, který se konal 10. 1. 2018 na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

 

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., Katedra kinantropologie Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

 

Obuv do orbitální stanice

 

Obuv do skafandru

 

© datum prvního zveřejnění 11.1.2018  Boty J HANÁK R s.r.o.

Novinka  - objev světového významu

 

OBUV S KINETICKOU ENERGIÍ

 

Uvádíme na trh novou kolekci obuvi s kinetickou energií. Tato obuv vytváří výraznou kinetickou energii a akceleraci G1, kdy člověk tuto energii vnímá. Řídí se zákonem působení maxima váhy těla za vydání minima energie těla a jeho opotřebení. Je to biomechanický fyzikální zákon pro dlouhověkost. Znali jsme „B“ ale neznali jsme „A“. Zákony se musí dodržovat, jinak dojde k chaosu. Pro lidský organismus má velký význam, že vytváří svalovou hmotu ve flexi a extenzi, tím šetří opotřebování a energii těla. Má přímý vliv na prokrvení a prokysličení svalů, zlepšení krevního oběhu a srdeční činnosti. Dále má význam pro lymfatický systém, který odvádí škodliviny z těla. Konstrukce obuvi umožňuje správnou funkci příčné a podélné klenby, široké šlachy paty a dokonalou funkci Achillovy šlachy, která navazuje na trojhlavý sval lýtkový a čtyřhlavý sval stehenní.

IQ TERAKOTO - obuv vytváří kinetickou energii a svalovou hmotu ve flexi a excenzi, tím aktivuje krevní oběh a prokysličení – zdokonalení lymfatického systému. I při sezení nebo při jízdě v autě se stále aktivuje jak lymfatický tak krevní oběh. Obuv má vliv na pravou a levou hemisféru. Pokud jsou svaly pasivní, malý mozek nemůže vyhodnotit koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů – chůze a postoj. V případě, že jsou svaly aktivní, což umožňuje biomechanická obuv, dochází k dokonalejší funkci pravé a levé hemisféry

 

Stélka, která je součástí této obuvi má vlastnosti dokonalé rigidní páky palce. Má jednu z rozhodujících úloh chodidla nohy.                  

Konstrukce stélky je šestivrstvá :  

  • nášlapný materiál
  • uhlík
  • vrstva korku
  • dilatační materiál
  • vrstva korku
  • mřížka

Do stélky jsou zapracovány antibakteriální a protiplísňové složky dubu nebo ořešáku, lichořeřišnice, která je přírodní antibiotikum. Dvě vrstvy korku nám slouží k udržení správné teploty chodidla.

Uhlík je základem všeho živého na zemi. Vytváří v těle řetězce  a nedovolí, aby si předávaly prvky valenční elektrony. Porušením tohoto řetězce může docházet k tomu, že kyslík se spojí s vodíkem a hemoglobin ho nepřijme. Takže se může stát, že buňka nemá dostatek kyslíku.

Odvoláme se na  Otto Heinrich Warburga (1883-1970) , nositele Nobelovy ceny z roku 1931, který popsal, jak vzniká rakovina. Buňka, které chybí 30% kyslíku, se do dvou dnů může změnit na rakovinovou.

V době, kdy člověk chodil bosky – bez obuvi, doplňoval si přirozeně uhlík ze země. Užíváním obuvi se tento proces přerušil a lidstvo trpí nedostatkem tohoto prvku a proto jsme vyvinuli stélku s uhlíkem.

Vitalita člověka – při pozorování chování lidí jsme zjistili, že se vitalita ztrácela kolem čtyřicátého věku. Dnes můžeme říct, už se ztrácí v deseti letech. Vycházíme z kinetické energie naší obuvi, která, jak bylo řečeno v předešlém odstavci, vytváří kinetickou energii a tím nedochází k opotřebení těla a úniku energie. Z toho vyplývá, že čím je člověk starší, tím více je opotřebovatelný. Příkladem je automobil, který čím je starší, tím více se opotřebovává a nestačí opravy, takže se ocitne na vrakovišti. Je to přímá souvislost se zákony tohoto světa.

 

Genetika – šestnáct let sledujeme zákazníky, kteří chodí k nám do provozovny s problémy. Je to pro nás zdroj poznání se zpětnou vazbou. Přijde rodina – prababička, babička, matka, dcera a pravnučka. Když je postavíme do jedné řady, tak zjistíme, že mají stejné patologické změny chodidla, které se projeví až u pravnučky. Tato je na tom nejhůře. Matka a dcera mají stejné vady morfologie chodidla nohy. Otec má podobné vady jako syn. Stávají se i výjimky, kdy syn má podobné problémy jako matka, anebo dcera má podobné problémy jako otec. Je to otevřená kapitola? Kolik generací – dvě, tři anebo ještě více budeme moci měnit revoluční proces na evoluční.

                          

Hyperaktivita – ve školním roce 2009/10 v 1. třídě 1. Základní školy Holešov byl zahájen projekt ve spolupráci s vedením školy, psychologem a ortopedem. Na škole v té době byly dvě 1. třídy – jedna třída při zahájení školní docházky dostala stélky a obuv. Psycholog provedl se žáky obou tříd psychologické testy, ortoped prohlédl děti z obou tříd a zaznamenal jednotlivé vady nohou.  U většiny dětí byla zjištěna hyperaktivita a nesoustředěnost. Po půl roce u dětí, které nosily stélky, a obuv se tato hyperaktivita viditelně snížila a soustředěnost byla větší. Tyto děti v pololetí četly neznámý text bez slabikování, oproti třídě, která tuto obuv a stélky neměla. Psycholožka udělala testy s dětmi z obou tříd a jednoznačně byl mezi třídou, která nosila obuv se stélkou a třídou bez této obuvi rozdíl ve schopnosti soustředit se a chápat učivo. V pololetí dostala i druhá třída obuv i biomechanické aktivní stélky. Na konci školního roku provedl ortoped opět prohlídku nohou u všech dětí a zjistil, že u všech došlo ke zlepšení postavení chodidla. Dnes tyto děti chodí do šesté třídy. Ředitelka ZŠ Holešov konstatovala, že děti z těchto dvou tříd jsou nejlepšími žáky na škole. Z toho vyplývá, že hyperaktivitu dětí ovlivňuje obuv a od hyperaktivity je jen krůček k agresivitě.

 

Diabetes mellitus - riziková skupina lidí, u kterých často dochází k syndromu diabetická noha. U diabetika je důležité prokrvení končetin, prokysličení palce, prstů a celé nohy a teplota chodidla nohy. Následkem špatné funkce nohou a cévního a lymfatického systému je nedostatečné okysličení nohou, otoky, bércové vředy, otlaky,  gangrény a pak chirurgické řešení, kdy člověk trpí 4 roky a mnohdy umírá. Pokud neuděláme nápravu a víme o tom, tak je to hyenismus. Za jeden rok se amputují nohy 5.000 lidem. Stát vynakládá velké prostředky v sociální a zdravotní oblasti (zdravotní pomůcky, invalidní důchody, předčasné odchody do důchodu). 400.000 seniorů, o které musí někdo pečovat, zatěžuje rozpočet o desítky miliard. Každý rok přibývá 5 miliard, protože více přibývá postižených lidí, jak těch, kteří umírají. Dalo by se říci, že chodíme po penězích. Je to jako „Bílá nemoc“ od Karla Čapka.

 

 

© datum prvního zveřejnění 3.11.2016  Boty J HANÁK R s.r.o.

 

Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně přináší další významné poznání přírodních zákonů.

Spolupracujeme:

MU v Brně Fakulta sportovních studií - doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

MU v Brně Ústav antropologie - prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

MU v Brně Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno - prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

MU v Brně Lékařská fakulta - prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Dušan Blažek - designer  - Slovensko

Vladimír Habala -  dizajner - Slovensko - in memoriam

Obuv s kinetickou energií s biomechanickou uhlíkovou stélkou (protiplísňová a protibakteriální úprava)

- svršek obuvi  - lícová useň, nubuk, hydrofobní nubuk, konopí, materiál vysoce odolný proti otěru do extrémních podmínek - umělý materiál

Obuv lze vyrobit s perforací svršku a membránou.

Obuv je chráněna průmyslovým vzorem 3450576-1 až 9.

 

 

Dětská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP

velikosti :  26 - 34

Dětská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO

velikosti :  26 - 34


 

Dětská obuv s kinetickou energií zimní

Vzor :   IQ UNIVERZAL

velikosti :  26 - 34

Podšívka :  kožíšek nebo useň

Dámská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO s vysokou podešví

velikosti :  36 - 41

 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO

velikosti :   35 - 48

 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP

velikosti :   35 - 48

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP streč

velikosti :   35 - 48

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP konopí

velikosti :   35 - 48

Dámská obuv s kinetickou energií  připravujeme

Vzor :   IQ ACTIVE s vysokou podešví

velikosti :

podšívka :  kožíšek nebo useň

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ACTIVE

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ TREK

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

podešev :   TREKING


Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ  TREK

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

podešev :   UNIVERZAL šálová

 

Dámská zimní obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ SUZI

velikosti :   36 - 41

podšívka :  kožíšek nebo useň

Dámská zimní obuv s kinetickou energií

Vzor :   kozačka zip

velikosti :   36 - 41

podšívka :  kožíšek nebo useň

Dětská  obuv s kinetickou energií

Vzor :   206

velikosti :   24 - 34

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  304

velikosti :   35 - 42

 

 

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  318 P ( bez pásku na patu 318)

velikosti :   35 - 42

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  308 S

velikosti :   35 - 42

 

Dámská  obuv s kinetickou energií                  

Vzor :  308

velikosti :   35 - 42

¨

Pánská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  408

velikosti :   40 - 48

Pánská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  418

velikosti :   40 - 48

 

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  BALERINA streč s efektem květu

velikosti :   35 - 42

Zabýváme se výzkumem biomechanické zdravotní obuvi a stélek a jejich vlivu na zdraví.

     Od samého počátku lidstvo neustále hledá způsob, jak prodloužit svůj život,
jak být co nejdéle mobilní s minimem zdravotních problémů.

     Společnost Boty J HANÁK R s.r.o. se soustřeďuje na naplňování tohoto úsilí prostřednictvím výzkumné spolupráce s brněnskou Masarykovou univerzitou.
Byla tak vyvinuta biomechanická obuv založená na nové technologii výroby stélek i obuvi samotné. Vyvinutá bota je koncipována tak, aby efektivněji pracovala
s kinetickou energií člověka. Děje se tak s ohledem na gravitační zákon i jiné přírodní zákonitosti, které jsou v maximální míře zužitkovány ve prospěch efektivity chůze a pohybu obecně.
Vývoj nové obuvi a stélek spočívá v optimalizaci tvaru a profilu stélky a doplnění bot o biomechanické prvky.

    Lze tedy předpokládat, že kromě pozitivního vlivu na stimulaci nožní klenby dojde i k úspoře vynaložené energie při samotném pohybu a tudíž k výraznému zlepšení komfortu lidského těla. Organismus může „ušetřenou“ energii využít jinak.
Novinku jistě ocení jak nesportující populace, tak vrcholoví sportovci.
Nová technologie a obuv jsou předmětem vynálezu, na který bylo zažádáno o průmyslově - právní ochranu formou patentu.

Josef Hanák, doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

 

***************************************************************************************************************

Biomechanická obuv s biomechanickou aktivní stélkou s uhlíkem
J Hanák R®
,

unikátní objev Josefa Hanáka,
je revolučním vynálezem v obuvnictví!

Plně respektuje lidské chodidlo po stránce jeho funkce, morfologie i biomechaniky a dokonale nahradila bosou chůzi na přírodním podloží!

Preventivně zajišťuje dobrý zdravotní stav člověka
a jeho mobilitu až do konce života ...
 

Profesor Jaroslav Malina,  antropolog, archeolog a spisovatel,
profesor Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si na aktuální téma zarýmoval:

 

(RE)evoluce

Od kvadrupedie k bipedii - k lidství evoluce.
Od bipedie ke kvadrupedii - k odlišení reevoluce.
Příčina dějinného ohybu?
Nevhodné boty a nedostatek pohybu!
Zastaví někdo tento trend?
Jedině firma J Hanák R s.r.o., jinak nastane lidstva end!

Pro zdravý krok příštích generací má tento revoluční vynález zásadní význam a není až tak důležité, kdo tento objev učinil,
ale že byl učiněn!

AKTUÁLNĚ

Článek ve Vyškovském deníku 28.11.2015

01.12.2015 11:45
Vynálezce a autor biomechanické aktivní stélky a obuvi Josef Hanák o důležitosti uhlíku na lidský organismus.   Celý článek najdete zde: vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/zit-do-140-diky-uhlikate-stelce-ano-tvrdi-snovidecky-vynalezce-20151130.html

Reportáž v TV s Josefem Hanákem

12.05.2015 22:35
Čt 1 "Události v regionech"  dne 2.5.2015 s Josefem Hanákem o patentech na stélky, biomechanickou obuv a posilovací židli

Článek ve Vyškovském deníku

11.05.2015 11:44
Snovídecký obuvník má další patenty: s prevencí rakoviny má pomoci i židle Snovídky – Patnáct let se Josef Hanák ze Snovídek zabývá vývojem a výrobou biomechanické obuvi a stélek, které mají podle výzkumů pozitivní vliv na lidské zdraví. O pět let méně spolupracuje s Masarykovou...

Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové

23.04.2015 11:00
Dnes nás navštívila v naší firmě ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová spolu s místopředsedou senátu Ing. Ivo Bárkem, náměstkem ministryně Ing. Janem Markem a ředitelkou Úřadu práce ve Vyškově JUDr. Jaroslavou Šmejkalovou. Za Masarykovu univerzitu v Brně se zúčastnili ředitelka...

Čs. rozhlas Brno 13.10.2014 Apetýt Marcely Antošové s Martinem Zvonařem a Josefem Hanákem

16.10.2014 23:07
S proděkanem pro vědu a výzkum na fakultě MU v Brně Martinem Zvonařem na téma zdravotní obuv a biomechanické aktivní stélky hovořila Marcela Antošová v pořadu Apetýt audio záznam zde

Portál veda.muni.cz/věda výzkum 10/2013: Patent na boty, které léčí

02.02.2014 13:31
Laboratoř pro výzkum chůze na Fakultě sportovních studií MU v Brně potvrdila, že speciální boty a stélky do bot skutečně pomáhají.     celý článek zde  

Článek v INTERFRACE 2013 Biomechanická obuv: výsledek spolupráce, který léčí Biomechanical Footwear: Healing Collaboration

21.12.2013 22:04
Ve zpravodaji INTERFRACE 2013 se dočtete o výsledcích spolupráce týmu odborníků z MU v Brně v čele s doc. Mgr. Martinem Zvonařem  Ph.D. (vedoucí Fakulty sport. studií a proděkan pro vědu a výzkum) s autorem vynálezu Jos. Hanákem str. 10: klikněte zde (here click) 

Záznam reportáže z naší firmy na Čt1 v pořadu "Týden v regionech"

27.06.2013 23:05
Podívejte se na reportáž natočenou s Josefem Hanákem a Martinem Zvonařem z Masarykovy univerzity v Brně o výzkumu nového vynálezu - patentované biomechanické obuvi v sobotu 29. června 2013 ve 12.00 hodin. Záznam vysílání Čt 1 - "Týden v regionech"  - druhá reportáž od 05.10 min....

Rozhlasová apatyka Čs. rozhlas Pardubice 26.6. 2013 s J. Hanákem

18.06.2013 22:04
J. Hanák "Zdravá chodidla" Rozhlasová apatyka Čs. rozhlas Pardubice 26. června 2013. Poslechněte si audio záznam pořadu zde:

VELETRH V PRAZE

24.04.2012 09:34
V pátek 20. a v sobotu 21. dubna 2012 jsme se zúčastnili veletrhu BIOSTYL, ECOWORLD, EVOLUTION, ESOTERIKA na Výstavišti Praha - Holešovice.
<< 1 | 2 | 3 >>
Příčina všech zdravotních problémů je na chodidle!

Všichni dobře víme, že každý dům musí mít pevné a stabilní základy, aby nepraskaly zdi a nebyly problémy se statikou. Základy pro náš „domeček z kostí“ jsou naše chodidla. Pokud nezajistíme správnou podložku (stélku) pod chodidly, vznikají deformace a ty potom způsobují spoustu zdravotních problémů nejen pohybového aparátu. Dobře se podívejte na své nohy, zaslouží si vaši pozornost! A pokud máte kladívkové prsty, propadlé klenby, vbočené palce, vybočené paty, nohy do "X" nebo do "O" (sešlapáváte podpatky u obuvi), potom se nemůžete divit, že máte problémy s klouby, s páteří, bolesti v zádech, otoky a křečové žíly, nebo vás trápí migrény!

Mějte biomechanické aktivní stélky s uhlíkem pod chodidly neustále!

Biomechanická aktivní stélka, s důlkem pod kloubem palce a se snížením v patní části chodidla, je ta správná podložka pod chodidly, která nám plně nahradila přirozenou chůzi naboso v přírodě. Chcete-li být zdraví a chcete-li se opravdu zbavit svých často letitých zdravotních problémů, je nutné mít tuto stélku neustále v každé obuvi. Nelze ji kombinovat s jinými vložkami v obuvi!! Nechoďte doma bosky po tvrdé podlaze: lino, koberec, dlažba, plovoucí podlaha! Jedině tak zabráníte zploštování chodidla a deformacím prstů a vytvoříte přirozené podmínky pro zdravá chodidla, správné postavení  všech kloubů i páteře a optimálně fungující lymfatický a cévní systém!