V MATEŘSKÉ ŠKOLE OSTROV U MACOCHY A KRASOVÁ MAJÍ DĚTIČKY O NOŽIČKY POSTARÁNO

16.02.2011 16:23

Projekt „Zdravá chodidla“ se postupně rozvíjí na obou mateřských školách pod vedením učitelek a specialistů.

Cílem je předcházet zdravotním problémům u předškolních dětí, sledovat jejich fyzický vývoj, který úzce souvisí s jejich psychickým rozvojem. Děti v mateřských školách nosí speciální obuv s biomechanickou aktivní stélkou, která zajišťuje rovnováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správnému postavení celého pohybového aparátu a zároveň přispívá ke správnému dozrávání v oblasti emoční a sociální.

Otcem myšlenky dnes převratného a zcela originálního výrobku, který je nositelem evropského patentu od roku 2006 a světového patentu od roku 2010 je pan Josef Hanák, který spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou na Masarykově univerzitě, jejíž součástí je Ústav antropologie. Ředitelem tohoto ústavu je Prof. Jaroslav Malina, DrSc.

Z anatomického hlediska sleduje, vyhodnocuje a průběžně porovnává změny u všech dětí, které se zúčastňují tohoto projektu primář oddělení rehabilitace MUDr. Otto Vlach.

Jak děti dozrávají v oblasti grafomotoriky, řeči, percepce a pozornosti vyhodnotí specialisté z Pedagogicko-psychologické poradny Blansko. Svými zkušenostmi obě mateřské školy i rodiče dětí zapojených do projektu podpořila Mudr. Jarmila Bezděková.

Optimální podmínky i organizační záležitosti pro zdárný vývoj projektu zajišťují učitelky, které zároveň sledují individuální pokroky u každého dítěte.

O vývoji a výsledcích projektu, který je z pohledu budoucnosti našich dětí výjimečný a ojedinělý vás budeme informovat v příštích vydáních.

Člen realizačního týmu Mudr. Ludmila Dohnálková.

 

16.2.2011