Projekt s prvňáčky na 1. ZŠ v Holešově úspěšně ukončen!

25.03.2010 21:48

Vyhodnocení účinků biomechanických aktivních stélek J HANÁK R®  
 
u žáků 1. třídy 2009/2010 na 1. ZŠ Holešově v rámci projektu

   ZDRAVÁ CHODIDLA – NAŠE BUDOUCNOST

 

Hodnocení z pohledu ortopeda

Vyšetření provedl ortoped z Kroměřížské nemocnice a.s. v ambulanci v Holešově.

Bylo sledováno 19 dětí po dobu šesti měsíců (září 2009 – únor 2010).
U 18 ti dětí byly zjištěny rozvíjející se statické vady chodidel,
(snížené podélné i příčné klenby, valgozita, kladívkové prsty.)
Z toho 6 dětí (31,6%), bylo několik let v evidenci pro těžší ortopedické vady.

Doporučeno chodit v obuvi s biomechanickou aktivní stélkou neustále, ve škole, doma i venku.

Objektivně
došlo
při kontrolním vyšetření, u sledovaných dětí v 15 ti případech (78,9%) ke zlepšení počínajících statických vad na chodidlech, vlivem biomechanických aktivních stélek.

Z toho u deseti dětí nyní nález v normě.
Ze šesti dětí, které byly několik let v evidenci, se stav zlepšil u 4 dětí (66,6%)

U 4 dětí (21,0%) zůstal stav stejný.

Subjektivně děti obuv se stélkou dobře snášely a rády v ní chodily. 

Celkově lze říci, že účinky biomechanické aktivní stélky na dětské chodidlo jsou velmi positivní. 

V případech, kdy nedošlo k výraznému zlepšení, jde o těžší ortopedické vady,
které potřebují k nápravě delší čas, a také nelze vyloučit,
že děti chodily mimo školu v jiné obuvi bez biomechanické aktivní stélky.

Hodnocení z pohledu psychologa

Vyšetření provedla dětská psycholožka Mgr. Jana Bláhová.

Sledováno bylo 16 dětí po dobu šesti měsíců (září 2009 – únor 2010) v těchto oblastech:
grafomotorika, řeč, percepce a pozornost.

Objektivně zjištěno, že po půlroční kontrole jsou děti samostatnější, a v projevu spontánnější, klidnější, jistější v projevu,
ke škole přistupují bez tenze, jsou aktivní, dobré výkony je motivují, dobře se s nimi spolupracuje.
V pololetí měli všichni na vysvědčení samé jedničky.
Děti do role školáka dozrály i v oblasti emoční a sociální.
Všechny jsou schopny číst neznámý text s porozuměním, správně píší dle diktátu, zvládnou sčítání i odčítání do 20 i přes 20.

Grafomotorika: ve volné kresbě i v napodobení předlohy došlo u všech dětí ke zlepšení.

Řeč: správnou výslovnost mělo po nástupu do školy pouze 9 dětí, u 7 dětí, které neměly  docvičenou výslovnost, došlo ke zlepšení. 
Schopnost komunikace mělo na začátku dobrou 12 dětí, u zbylých 4 došlo během půl roku k úplnému či částečnému zlepšení.

Percepce: po zahájení školní docházky bylo percepčně nezralých 6 dětí, z toho 5 vyzrálo zcela a 1 částečně. 

Pozornost: dobrou pozornost po celou dobu vyšetření i po zátěži měly v září pouze 3 děti, 13 dětí mělo s pozorností problémy.
U všech bylo konstatováno při kontrolním vyšetření zlepšení. 

Hodnocení z pohledu pedagoga

Třídní učitelka žáků 1. třídy s letitou praxí, Otmara Jeřábková, uvádí, že takovou třídu ještě neučila. "Jsou prostě zlatí

Oproti svým vrstevníkům jsou tyto děti vyrovnanější a zároveň otevřenější, jdou poměrně rychle dopředu, což není obvyklé.

Dokáží se déle a lépe soustředit, nejsou unavené a tudíž si nové poznatky snadněji a rychleji osvojují.
Dnes děti krásně čtou a hlavně rozumí textu, což je důležité. Lépe, než mé předchozí třídy, zvládají například i diktáty.
Kdybych teď v březnu měla psát vysvědčení, měli by všichni samé jedničky…"
Z pohledu pedagoga doporučuji dětem biomechanickou aktivní stélku v obuvi.

 

 

 

O projektu "Zdravá chodidla - naše budoucnost" s fotodokumentací:

Vyšlo v tisku: