Novinky z naší výroby

          

 

    VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI                   

  Boty J HANÁK R, s.r.o., 

 

autora a zároveň i výrobce patentované biomechanické obuvi s biomechanickou aktivní stélkou.

 

Výrobky zobrazené v katalogu je možné zakoupit nebo objednat u prodejců uvedených v prodejních místech, nebo přímo u výrobce prostřednictvím e-mailu: botyhanak@email.cz, případně telefonicky na čísle 607 531 051.  Výrobky zasíláme Českou poštou na dobírku.    

 

 Můžete nás také navštívit v provozovně ve Snovídkách v pracovní dny 

 od 8,00 do 11,30     a      od 12,00 do 16,00 hodin 

--------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                             
 
 

Snovídský apel je konkrétní vizí,

nikoli snovou vidinou, která při probuzení mizí.

 

 

V roce 2007 byla patentována biomechanická aktivní stélka v optimalizovaném tvaru a profilu. Jamka vytvarovaná pod kloubem palce vytváří efektivní podporu rigidní páky palce, aby fungoval přirozeně, což aktivně stimuluje nohu a zpevňuje nožní klenbu. Snížením v patní části chodidla se daří odblokovat šlachy v patní části a zajistit správnou funkci Achillovy šlachy. Pohyb svalů chodidla aktivuje lymfatický a cévní systém a má pozitivní vliv na stimulaci nožní klenby. Přirozená stimulace reflexních plošek chodidel vertikalizuje kotník, koleno a postupně celou kostru.

Biomechanická aktivní stélka byla šestivrstvá s uhlíkem. Za 15 let jsme se přesvědčili, že stélka jako taková mění patologickou stopu chodidla k morfologii chodidla nohy a motoriky těla.

Nová stélka, která je patentovaná se skládá :  přírodní usně, měděné membrány, uhlíku, korku a mřížky. Useň, měděná membrána je perforovaná. Měď nám vytváří zrcadlo, kdy nám vrací teplotu zpět k chodidlu nohy, tím je udržována teplota chodidla nohy mezi 31° a 32°  C. Uhlík absorbuje vlhkost chodidla, která je 4% z těla a absorbuje pachy. Po vyzutí z obuvi se změní teplota uhlíku a vytlačí vlhko a pachy ze stélky ven. Tím se snížila vlhkost obuvi. Korková vrstva dělá tepelný můstek mezi podešví a stélkou čímž nedochází k rosnému bodu. Je to další snížení vlhkosti obuvi.

Stélka byla testována ve dvou na sobě nezávislých státních laboratořích a získala certifikát – „antibakteriální a protiplísňový výrobek“.

Další patentovanou novinkou je zimní obuv, která má perforovanou podšívku je složena : useň, měděná membrána a uhlík.

Pochopit historii nám pomůže v budoucnosti :

Když se chodilo bosky, nebyly problémy s motorikou těla. Nebyly valgozity kotníků, valgozity kolen, problémy kyčelních kloubů, skolióza. Zem v létě má maximálně  10° – 12°, člověk má teplotu   36° C, tím tělo energeticky strádalo. Lidé chodili do konce života, ale dožívali se od 62 do 68 let.

Po té přišly boty a byly pro každého, protože tyto boty neodpovídaly morfologii chodidla nohy přišly problémy s motorikou těla jako valgozita kotníků, valgozita kolen, problémy kyčelních kloubů, skolióza……. Teplota chodidla nohy v této obuvi je cca 20°  C, v zimním období klesne až na 15° C následkem čehož jsou i problémy s plísněmi a v horším případě vznik gangrén zvláště u diabetiků. Průměrný věk u mužů je 76 let, žen 80 let.

Jaká je VIZE budoucnosti…..

Zvýšením stálé teploty chodidla nohy o 12° – 13° C a respektováním morfologie chodidla nohy v návaznosti na motoriku těla by se dalo říci, že prodloužíme „možná“ průměrný věk až o 20 let.

Změníme motoriku těla, nebude postrachem lidí valgozita kotníků, valgozita kolen, problémy kyčelními klouby, skolióza…….

Jaká nás čeká budoucnost

České přísloví říká, že je pozdě honit bycha. Ano, pozdní lítost je k ničemu.Když se snažíme bycha dohánět, stejně nám uniká, a navíc je to drahý špás.

Předehnat bycha, to je řešení! Prevence je totiž vždy levnější než léčení. A vhodná zdravotní obuv je prokázanou prevencí!

Čím hlouběji jsme pronikali do problematiky, tím zjevnější bylo zjištění, že nesprávné boty nastartovaly revoluci, která představuje naléhavý problém, protože vážně ohrožuje lidskou existenci, a která povede do záhuby, pokud se nevzpamatujeme a nepostaráme o zásadní obrat.

Touha po dlouhověkosti je tu od počátku lidstva. Průměrný věk dožití se sice zvýšil, ale stojíme o bolestiplné stáří nebo o ustrnulé přežívání bez pohybu? Zdravotní problémy narůstají a v sociální sféře sílí napětí. Změňme postoje a postupy, které narušily evoluci, a věnujme pozornost prevenci!

 

 
 
 

Akce "Má imunita šanci proti Covid 19?"  byla ukončena 1.1.2021.

 

 
 

Má imunita šanci proti Covid 19?

SPOLEČNOST BOTY J HANÁK se od svého vzniku zabývá výrobou, vývojem a prodejem obuvi jak pro široké vrstvy populace, tak pro specifické skupiny populace (diabetické nohy, propadlé klenby apod.). Ve spolupráci s výzkumnými institucemi jsme náš vývoj podpořili rovněž řadou projektů, např. pilotní projekt VZP na ověření účinků „Těhotenské obuvi“, nebo aktuálně běžící projekt TAČR zaměřený na vývoj obuvi pro „První chůzi“ batolat. Nedílnou součástí naší činnosti je pravidelné sledování a vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků. V souvislosti s vývojem pandemie Covid 19 jsme aktuální zpětnou vazbu rozšířili o mapování výskytu onemocnění Covid 19 u našich zákazníků s cílem zjistit výskyt a případně průběh onemocnění v kontextu s používáním naší specifické obuvi a stélek. Na základě předběžných hypotéz jsme se domnívali, že nošení specifické obuvi a stélek může mít vliv na imunitní systém a tím tedy i na průběh onemocnění.

Při formulování našich hypotéz jsme vycházeli ze zkušeností a konstrukčních a funkčních vlastností naší obuvi a stélek, které jsou mimo jiné podpořeny řadou více než 20 platných patentů. Stélka má klinické hodnocení I. třídy ochranného prostředku.

Klíčová východiska našich hypotéz:

 1. Biomechanická obuv do postele“

Co je podstatou biomechanické obuvi do postele?

 1. Stélka
 • Pětivrstvá stélka s jamkou palcového kloubu, která aktivuje rigidní páku palce
 • Povrch stélky je tkanina s aloe vera
 • Korková vrstva stélky, která udržuje stálou teplotu je potažena nánosem drceného listu ořešáku – má význam protiplísňový a antibakteriální
 • regulaci vlhkosti a pachů se stará uhlíková tkanina. Po vyzutí klesá teplota stélky a sklípky uhlíku vytěsňují vlhkost
 • Pružná mřížka ztužuje spodní část stélky
 • Stélka je anatomicky přizpůsobená chodidlu nohy (spodní část je zrcadlová)

 

 1. Svršek obuvi
 • Povrch tvoří strečový materiál, který je prodyšný.
 • Konstrukce svršku obuvi je předepjatá, což napomáhá k aktivaci svalů a vazů chodidla i bez působení gravitace. Inspiraci jsme hledali u starých civilizací, které obouvaly ty nejvlivnější skupiny obyvatel (vojska a vládnoucí vrstvy) do velmi specifické obuvi, jenž umožňovala velmi dlouhé přesuny, obuv terakotové armády je typickým příkladem.
 • Specifikem obuvi je, že funguje i když člověk spí, jinými slovy je vhodná i pro použití v leže, kdy není chodidlo zatěžováno váhou těla. Efektu aktivace nožní klenby a rovněž okolních svalů obuv napomáhá i když člověk spí. Díky této aktivaci svalů může docházet k prokrvení, a tedy i prokysličování i při snížené, či minimální pohybové aktivitě. Tato aktivace ovšem nemá za následek zvyšování tělesné teploty, naopak vasodilatace přivádí okysličenou krev do periferií a tudíž umožňuje přirozenou regulaci teploty.  Dochází rovněž k aktivaci lymfatického systému, důležitého pro regulaci kyselého prostředí těla. Komplexně pak můžeme hovořit o podpoře kvality imunitního systému, což může být doprovázeno i přechodnou mírně zvýšenou sekrecí hlenů.

 

2. Biomechanická stélka do uzavřené obuvi

 • Pětivrstvá stélka s jamkou palcového kloubu, která aktivuje rigidní páku palce
 • Povrch stélky je tkanina s aloe vera nebo přírodní useň
 • Korková vrstva stélky, která udržuje stálou teplotu je potažena nánosem drceného listu ořešáku – má význam protiplísňový a antibakteriální
 • regulaci vlhkosti a pachů se stará uhlíková tkanina. Po vyzutí klesá teplota stélky a sklípky uhlíku vytěsňují vlhkost
 • Pružná mřížka ztužuje spodní část stélky
 • Stélka je anatomicky přizpůsobená chodidlu nohy (spodní část je zrcadlová)
 •       Stélka aktivně potlačuje patologický stav chodidla, dochází k fyziologické přestavbě chodidla.

 

Není od věci připomenout, že už nobelista Otto Heinrich Warburg, který se v 1. pol. 20. stol. zabýval buněčným metabolismem a enzymy spojenými s dýcháním popisuje, že plíce přivedou do krve takové množství kyslíku, které významně souvisí s mírou aktivace svalů. Pokud jsou svaly inaktivní, přichází do těla méně kyslíku, což vede k překyselování organismu, s čímž úzce souvisí i snížená funkce a výkonnost imunitního systému. Nechceme na tomto místě rozvíjet teorie o podstatě rakovinného bujení, nicméně příčinná souvislost právě s nedostatečným okysličováním byla prokázána již před sto lety. Fenoménem dneška je úbytek pohybu (sedíme doma, v práci, v dopravních prostředcích).

V kontextu těchto informací jsme mezi 12. až 16. 10. 2020 zrealizovali reprezentativní průzkum u našich zákazníků, ve kterém jsme zjišťovali informace související s onemocněním Covid 19. (onemocnění na Covid 19 a průběh onemocnění, případně výskyt a průběh tohoto onemocnění u členů domácnosti, dále charakter zaměstnání respondentů, věk respondentů, nošení specifické obuvi a stélek respondenty, či členy domácnosti, a nakonec místo bydliště)

Do průzkumu se zapojilo 1500 respondentů, kteří v letech 2019 – 2020 pravidelně používali naši obuv a stélky.

Průzkum přinesl informace, které považujeme za velmi podnětné, a proto jsme se rozhodli Vám je poskytnout:

 • O charakteru skupiny respondentů vypovídá nejprve průměrný věk, který činil 61 let
 • Za důležité považujeme informaci o místě bydliště respondentů, jelikož 80% z nich uvedlo že pochází z jihovýchodní Moravy, tedy oblasti s nejvyšším výskytem onemocnění Covid 19.
 • V ostrém kontrastu s touto skutečností je informace o výskytu onemocnění u respondentů, z nichž 99,8% uvedlo, že onemocnění neprodělalo/neprodělává, případně u nich mělo bezpříznakový průběh
 • Vliv nošení specifické obuvi a stélek podtrhuje z našeho pohledu i fakt, že v případě výskytu onemocnění Covid 19 v rodině mělo nošení spec. obuvi souvislost s vysokou mírou odolnosti respondentů, neboť onemocnění od členů domácnosti nezískali, nebo mělo velmi mírný, až bezpříznakový průběh

 

Tato zjištění nás vedla k zamyšlení, jakým způsobem účinkuje specifická obuv a stélky na imunitní systém?

 1. Významnou roli hraje „závora“ tepelného můstku konstrukčně vložená v podobě korkové vrstvy do stélky, jež umožňuje uspořit energii, která by jinak byla použita pro udržování tělesné teploty v periferních částech chodidla
 2. Konstrukce specifické stélky respektuje funkční morfologii chodidla zejména tím, že velmi efektivně aktivuje klenbu nohy, jejíž hlavní funkcí je tlumení mechanických nárazů při chůzi a současně působí jako pomocná „krevní pumpa“
 3. Podpora krevního oběhu v periferiích je žádoucí nejen z hlediska udržování tělesné teploty, a zásobení energií, ale významně souvisí i se správnou funkcí lymfatického systému, který je přímo napojen na imunitní systém

 

Na tomto místě bychom mohli pokračovat v dokazování vztahu snižující se imunity k růstu výdajů ve zdravotnictví, ale pokusíme se to shrnout stručně: z našich zkušeností a z mnoha výzkumů vyplývá jedna jasná informace, že v přeneseném slova smyslu podporou imunitního systému podporujeme celou ekonomiku země.

 

V tomto kontextu jsme otevřeni jakékoli spolupráci směřující k eliminaci negativních ekonomických dopadů na ČR formou, která je nám nejbližší, tedy zdravým obouváním populace, které se promítá i do podpory imunitního systému.

 

V tomto duchu jsme se rozhodli ke kroku, který považujeme za společensky nejpřínosnější, zainvestujeme do prevence proti Covid 19 tím, že poskytneme zdarma 10 tisíc stélek s klinickým hodnocením I. třídy ochranného prostředku v celkové hodnotě 7 400 000 Kč. Investici budeme realizovat od 29.10.2020 do vyčerpání zásob, formou přímého odběru nebo zasláním na adresu zájemce. V případě zásilkového odběru je nutné uvést velikost chodidla (velikost od 35 – 48) a adresu dodání. Žádost o zaslání stélek napište na e-mail botyhanak@email.cz

Akce byla 1.1.2021 ukončena.

 

 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................
 PRÁVO  VÍKEND   13. dubna 2018

 

 

5.3.2024 oslavil pan Hanák Josef 

80. narozeniny...... 

takový dort dostal od zaměstnanců, který jedna z nich sama upekla

 

 

 

 

Obuv pro kosmonauty do orbitální stanice

 

Postupným výzkumem jsme dospěli k možnosti využití biomechanické obuvi pro kosmonauty. Vycházíme z fyzikálních zákonů, kdy na mechaniku nepůsobí gravitace. Konstrukce boty je mechanická, při nazutí obuvi se stává biomechanickou. Obuv se skládá z pružin působících v různém tahu v souladu s biomechanikou těla. Šipky na obrázku č. 2 ukazují jednotlivé tahy při nazutí obuvi. Tím aktivujeme chodidlo nohy a vytváříme svalovou hmotu těla, která je důležitá pro prokrvení a prokysličení všech orgánů těla. Posilujeme funkci lymfatického systému. Vytváření svalové hmoty má vliv na pravou a levou hemisféru, koordinující přesný pohyb. Vydáváme málo energie přes dvojitou páku prvního článku palce, získáváme větší energii těla. (obr. 1, 2)

Součástí obuvi je stélka (obr. 3), nášlapová část stélky je přizpůsobena anatomii chodidla a má jamku palcového kloubu. Spodní část stélky je zrcadlová.

 

Obuv do skafandru

Obuv do skafandru je stejná jako obuv do orbitální stanice s tím rozdílem, že má mechanický dílec v nártu obuvi (pozice 2)

 

 

Absence pohybu (chůze, běh, stoj) způsobuje atrofii svalů a s tím spojené komplikace a délku rekonvalescence.

Tyto procesy jsou symptomatické rovněž pro oblast vesmírného výzkumu, respektive pro astronauty pobývající v orbitální stanici

Studie dokládající vliv inaktivity na pohybový aparát a efekt následné rekonvalescence při využití různých koncepcí „tréninku“ dokazují, že je možné efektivně zkracovat délku rekonvalescence a tím urychlit návrat do běžného života.

Jedním z nástrojů, který by mohl významně přispět k urychlení rekonvalescence, je  biomechanická obuv, s biomechnaickou aktivní stélkou, kterou vyvinula firma Boty J HANÁK R, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

Text byl schválen na odborném semináři, který se konal 10. 1. 2018 na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

 

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., Katedra kinantropologie Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

 

Obuv do orbitální stanice

 

Obuv do skafandru

 

© datum prvního zveřejnění 11.1.2018  Boty J HANÁK R s.r.o.

Novinka  - objev světového významu

 

OBUV S KINETICKOU ENERGIÍ

 

Uvádíme na trh novou kolekci obuvi s kinetickou energií. Tato obuv vytváří výraznou kinetickou energii a akceleraci G1, kdy člověk tuto energii vnímá. Řídí se zákonem působení maxima váhy těla za vydání minima energie těla a jeho opotřebení. Je to biomechanický fyzikální zákon pro dlouhověkost. Znali jsme „B“ ale neznali jsme „A“. Zákony se musí dodržovat, jinak dojde k chaosu. Pro lidský organismus má velký význam, že vytváří svalovou hmotu ve flexi a extenzi, tím šetří opotřebování a energii těla. Má přímý vliv na prokrvení a prokysličení svalů, zlepšení krevního oběhu a srdeční činnosti. Dále má význam pro lymfatický systém, který odvádí škodliviny z těla. Konstrukce obuvi umožňuje správnou funkci příčné a podélné klenby, široké šlachy paty a dokonalou funkci Achillovy šlachy, která navazuje na trojhlavý sval lýtkový a čtyřhlavý sval stehenní.

IQ TERAKOTO - obuv vytváří kinetickou energii a svalovou hmotu ve flexi a excenzi, tím aktivuje krevní oběh a prokysličení – zdokonalení lymfatického systému. I při sezení nebo při jízdě v autě se stále aktivuje jak lymfatický tak krevní oběh. Obuv má vliv na pravou a levou hemisféru. Pokud jsou svaly pasivní, malý mozek nemůže vyhodnotit koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů – chůze a postoj. V případě, že jsou svaly aktivní, což umožňuje biomechanická obuv, dochází k dokonalejší funkci pravé a levé hemisféry

 

Stélka, která je součástí této obuvi má vlastnosti dokonalé rigidní páky palce. Má jednu z rozhodujících úloh chodidla nohy.                  

Konstrukce stélky je šestivrstvá :  

 • nášlapný materiál
 • uhlík
 • vrstva korku
 • dilatační materiál
 • vrstva korku
 • mřížka

Do stélky jsou zapracovány antibakteriální a protiplísňové složky dubu nebo ořešáku, lichořeřišnice, která je přírodní antibiotikum. Dvě vrstvy korku nám slouží k udržení správné teploty chodidla.

Uhlík je základem všeho živého na zemi. Vytváří v těle řetězce  a nedovolí, aby si předávaly prvky valenční elektrony. Porušením tohoto řetězce může docházet k tomu, že kyslík se spojí s vodíkem a hemoglobin ho nepřijme. Takže se může stát, že buňka nemá dostatek kyslíku.

Odvoláme se na  Otto Heinrich Warburga (1883-1970) , nositele Nobelovy ceny z roku 1931, který popsal, jak vzniká rakovina. Buňka, které chybí 30% kyslíku, se do dvou dnů může změnit na rakovinovou.

V době, kdy člověk chodil bosky – bez obuvi, doplňoval si přirozeně uhlík ze země. Užíváním obuvi se tento proces přerušil a lidstvo trpí nedostatkem tohoto prvku a proto jsme vyvinuli stélku s uhlíkem.

Vitalita člověka – při pozorování chování lidí jsme zjistili, že se vitalita ztrácela kolem čtyřicátého věku. Dnes můžeme říct, už se ztrácí v deseti letech. Vycházíme z kinetické energie naší obuvi, která, jak bylo řečeno v předešlém odstavci, vytváří kinetickou energii a tím nedochází k opotřebení těla a úniku energie. Z toho vyplývá, že čím je člověk starší, tím více je opotřebovatelný. Příkladem je automobil, který čím je starší, tím více se opotřebovává a nestačí opravy, takže se ocitne na vrakovišti. Je to přímá souvislost se zákony tohoto světa.

 

Genetika – šestnáct let sledujeme zákazníky, kteří chodí k nám do provozovny s problémy. Je to pro nás zdroj poznání se zpětnou vazbou. Přijde rodina – prababička, babička, matka, dcera a pravnučka. Když je postavíme do jedné řady, tak zjistíme, že mají stejné patologické změny chodidla, které se projeví až u pravnučky. Tato je na tom nejhůře. Matka a dcera mají stejné vady morfologie chodidla nohy. Otec má podobné vady jako syn. Stávají se i výjimky, kdy syn má podobné problémy jako matka, anebo dcera má podobné problémy jako otec. Je to otevřená kapitola? Kolik generací – dvě, tři anebo ještě více budeme moci měnit revoluční proces na evoluční.

                          

Hyperaktivita – ve školním roce 2009/10 v 1. třídě 1. Základní školy Holešov byl zahájen projekt ve spolupráci s vedením školy, psychologem a ortopedem. Na škole v té době byly dvě 1. třídy – jedna třída při zahájení školní docházky dostala stélky a obuv. Psycholog provedl se žáky obou tříd psychologické testy, ortoped prohlédl děti z obou tříd a zaznamenal jednotlivé vady nohou.  U většiny dětí byla zjištěna hyperaktivita a nesoustředěnost. Po půl roce u dětí, které nosily stélky, a obuv se tato hyperaktivita viditelně snížila a soustředěnost byla větší. Tyto děti v pololetí četly neznámý text bez slabikování, oproti třídě, která tuto obuv a stélky neměla. Psycholožka udělala testy s dětmi z obou tříd a jednoznačně byl mezi třídou, která nosila obuv se stélkou a třídou bez této obuvi rozdíl ve schopnosti soustředit se a chápat učivo. V pololetí dostala i druhá třída obuv i biomechanické aktivní stélky. Na konci školního roku provedl ortoped opět prohlídku nohou u všech dětí a zjistil, že u všech došlo ke zlepšení postavení chodidla. Dnes tyto děti chodí do šesté třídy. Ředitelka ZŠ Holešov konstatovala, že děti z těchto dvou tříd jsou nejlepšími žáky na škole. Z toho vyplývá, že hyperaktivitu dětí ovlivňuje obuv a od hyperaktivity je jen krůček k agresivitě.

 

Diabetes mellitus - riziková skupina lidí, u kterých často dochází k syndromu diabetická noha. U diabetika je důležité prokrvení končetin, prokysličení palce, prstů a celé nohy a teplota chodidla nohy. Následkem špatné funkce nohou a cévního a lymfatického systému je nedostatečné okysličení nohou, otoky, bércové vředy, otlaky,  gangrény a pak chirurgické řešení, kdy člověk trpí 4 roky a mnohdy umírá. Pokud neuděláme nápravu a víme o tom, tak je to hyenismus. Za jeden rok se amputují nohy 5.000 lidem. Stát vynakládá velké prostředky v sociální a zdravotní oblasti (zdravotní pomůcky, invalidní důchody, předčasné odchody do důchodu). 400.000 seniorů, o které musí někdo pečovat, zatěžuje rozpočet o desítky miliard. Každý rok přibývá 5 miliard, protože více přibývá postižených lidí, jak těch, kteří umírají. Dalo by se říci, že chodíme po penězích. Je to jako „Bílá nemoc“ od Karla Čapka.

 

 

© datum prvního zveřejnění 3.11.2016  Boty J HANÁK R s.r.o.

 

Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně přináší další významné poznání přírodních zákonů.

Spolupracujeme:

MU v Brně Fakulta sportovních studií - doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

MU v Brně Ústav antropologie - prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

MU v Brně Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno - prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

MU v Brně Lékařská fakulta - prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Dušan Blažek - designer  - Slovensko

Vladimír Habala -  dizajner - Slovensko - in memoriam

Obuv s kinetickou energií s biomechanickou uhlíkovou stélkou (protiplísňová a protibakteriální úprava)

- svršek obuvi  - lícová useň, nubuk, hydrofobní nubuk, konopí, materiál vysoce odolný proti otěru do extrémních podmínek - umělý materiál

Obuv lze vyrobit s perforací svršku a membránou.

Obuv je chráněna průmyslovým vzorem 3450576-1 až 9.

 

 

Dětská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP

velikosti :  26 - 34

Dětská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO

velikosti :  26 - 34


 

Dětská obuv s kinetickou energií zimní

Vzor :   IQ UNIVERZAL

velikosti :  26 - 34

Podšívka :  kožíšek nebo useň

Dámská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO s vysokou podešví

velikosti :  36 - 41

v tomto provedení (černobílá mřížka) svršku již nelze vyrobit

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ VELKRO

velikosti :   35 - 48

 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP

velikosti :   35 - 48

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ZIP konopí

velikosti :   35 - 48

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ ACTIVE

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ TREK

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

podešev :   TREKING


 

Dámská a pánská obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ  TREK

velikosti :   35 - 48

podšívka :  kožíšek nebo useň

podešev :   UNIVERZAL šálová

 

Dámská zimní obuv s kinetickou energií

Vzor :   IQ SUZI

velikosti :   36 - 41

podšívka :  kožíšek nebo useň

Dámská zimní obuv s kinetickou energií

Vzor :   kozačka zip

velikosti :   36 - 41

podšívka :  kožíšek nebo useň

Dětská  obuv s kinetickou energií

Vzor :   206

velikosti :   24 - 34

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  304,   304 P s páskem na patu

velikosti :   35 - 42

 

 

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  318 P ( bez pásku na patu 318)

velikosti :   35 - 42

Dámská  obuv s kinetickou energií                  

Vzor :  308

velikosti :   35 - 42

¨

Pánská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  408

velikosti :   40 - 48

Pánská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  418 P sandál - s páskem na patu,  418 nazouvák - bez pásku na patu

velikosti :   40 - 48

 

Dámská  obuv s kinetickou energií

Vzor :  VALENTYNA streč s efektem květu

velikosti :   35 - 42

Zabýváme se výzkumem biomechanické zdravotní obuvi a stélek a jejich vlivu na zdraví.

     Od samého počátku lidstvo neustále hledá způsob, jak prodloužit svůj život,
jak být co nejdéle mobilní s minimem zdravotních problémů.

     Společnost Boty J HANÁK R s.r.o. se soustřeďuje na naplňování tohoto úsilí prostřednictvím výzkumné spolupráce s brněnskou Masarykovou univerzitou.
Byla tak vyvinuta biomechanická obuv založená na nové technologii výroby stélek i obuvi samotné. Vyvinutá bota je koncipována tak, aby efektivněji pracovala
s kinetickou energií člověka. Děje se tak s ohledem na gravitační zákon i jiné přírodní zákonitosti, které jsou v maximální míře zužitkovány ve prospěch efektivity chůze a pohybu obecně.
Vývoj nové obuvi a stélek spočívá v optimalizaci tvaru a profilu stélky a doplnění bot o biomechanické prvky.

    Lze tedy předpokládat, že kromě pozitivního vlivu na stimulaci nožní klenby dojde i k úspoře vynaložené energie při samotném pohybu a tudíž k výraznému zlepšení komfortu lidského těla. Organismus může „ušetřenou“ energii využít jinak.
Novinku jistě ocení jak nesportující populace, tak vrcholoví sportovci.
Nová technologie a obuv jsou předmětem vynálezu, na který bylo zažádáno o průmyslově - právní ochranu formou patentu.

Josef Hanák, doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

 

***************************************************************************************************************

Biomechanická obuv s biomechanickou aktivní stélkou s uhlíkem
J Hanák R®
,

unikátní objev Josefa Hanáka,
je revolučním vynálezem v obuvnictví!

Plně respektuje lidské chodidlo po stránce jeho funkce, morfologie i biomechaniky a dokonale nahradila bosou chůzi na přírodním podloží!

Preventivně zajišťuje dobrý zdravotní stav člověka
a jeho mobilitu až do konce života ...
 

Profesor Jaroslav Malina,  antropolog, archeolog a spisovatel,
profesor Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si na aktuální téma zarýmoval:

 

(RE)evoluce

Od kvadrupedie k bipedii - k lidství evoluce.
Od bipedie ke kvadrupedii - k odlišení reevoluce.
Příčina dějinného ohybu?
Nevhodné boty a nedostatek pohybu!
Zastaví někdo tento trend?
Jedině firma J Hanák R s.r.o., jinak nastane lidstva end!

Pro zdravý krok příštích generací má tento revoluční vynález zásadní význam a není až tak důležité, kdo tento objev učinil,
ale že byl učiněn!

AKTUÁLNĚ

Deník 4. dubna 2022

14.04.2022 10:49

Má imunita šanci proti Covid 19? TATO AKCE SKONČILA 1.1.2021

03.11.2020 09:27
Rozhodli jsme se ke kroku, který považujeme za společensky nejpřínosnější, zainvestujeme do prevence proti Covid 19 tím, že poskytneme zdarma 10 tisíc stélek s klinickým hodnocením I. třídy ochranného prostředku v celkové hodnotě 7 400 000 Kč. Investici budeme realizovat od 29.10.2020 do...

Boty pro hokejisty

13.02.2019 09:30
8.2.2019 Článek ve Vyškovském deníku: Obuvník vymyslel nové boty pro hokejisty! Celý článek   

"Neúnavný švec vymyslel boty na spaní..."

11.01.2018 11:33
Nový článek v deníku Blesk o dalším vynálezu Josefa Hanáka "Neúnavný švec vymyslel boty na spaní..."  celý článek zde:

Josef Hanák vyrobil zdravé botičky pro batolata!

17.10.2017 00:00
Nový článek v magazínu "AHA" 

Pořad GEJZÍR ze dne 27.4.2017 - "Švec" reportáž o naší firmě

28.04.2017 12:25
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/217562235000013/

Článek v časopise EPOS TIMES "Komerční boty z nás dělají invalidy"

28.04.2017 12:19

23.1.2017 Josef Hanák a doc. Martin Zvonař ve studiu čs. rozhlasu Brno v pořadu Apetýt

26.01.2017 21:04
Obuvník Josef Hanák a doc. Martin Zvonař z fakulty sportovních studií MU Brno pracují na vývoji speciální stélky a biomechanické obuvi. Poslechněte si záznam audio vysílání zde    

Článek v deníku AHA!

18.01.2017 11:17
Článek v deníku AHA! 9.1.2017   Švec Josef Hanák Jára Cimrman českého obuvnictví

Článek ve Vyškovském deníku

18.01.2017 11:16
Článek ve Vyškovském deníku 2.1.2017 Obuvník vynalezl boty..
1 | 2 | 3 | 4 >>
Příčina všech zdravotních problémů je na chodidle!

Všichni dobře víme, že každý dům musí mít pevné a stabilní základy, aby nepraskaly zdi a nebyly problémy se statikou. Základy pro náš „domeček z kostí“ jsou naše chodidla. Pokud nezajistíme správnou podložku (stélku) pod chodidly, vznikají deformace a ty potom způsobují spoustu zdravotních problémů nejen pohybového aparátu. Dobře se podívejte na své nohy, zaslouží si vaši pozornost! A pokud máte kladívkové prsty, propadlé klenby, vbočené palce, vybočené paty, nohy do "X" nebo do "O" (sešlapáváte podpatky u obuvi), potom se nemůžete divit, že máte problémy s klouby, s páteří, bolesti v zádech, otoky a křečové žíly, nebo vás trápí migrény!

Mějte biomechanické aktivní stélky s uhlíkem pod chodidly neustále!

Biomechanická aktivní stélka, s důlkem pod kloubem palce a se snížením v patní části chodidla, je ta správná podložka pod chodidly, která nám plně nahradila přirozenou chůzi naboso v přírodě. Chcete-li být zdraví a chcete-li se opravdu zbavit svých často letitých zdravotních problémů, je nutné mít tuto stélku neustále v každé obuvi. Nelze ji kombinovat s jinými vložkami v obuvi!! Nechoďte doma bosky po tvrdé podlaze: lino, koberec, dlažba, plovoucí podlaha! Jedině tak zabráníte zploštování chodidla a deformacím prstů a vytvoříte přirozené podmínky pro zdravá chodidla, správné postavení  všech kloubů i páteře a optimálně fungující lymfatický a cévní systém!